Χρήσιμες Πληροφορίες

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Για τη λήψη αίματος βιοχημικών εξετάσεων (σάκχαρο, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια) ο ασθενής θα πρέπει το πρωί της λήψης να είναι τελείως νηστικός (το νερό επιτρέπεται). 12 ώρες πριν την αιμοληψία θα πρέπει να αποφύγει γαλακτοκομικά και κρέας. Επιτρέπονται φρούτα και λαχανικά.

Αιμοληψίες στο σπίτι σας