Η πυρηνική Ιατρική είναι μια ειδικότητα της Ιατρικής που κάνει χρήση μικρών ποσοτήτων ραδιοφαρμάκων ή ραδιοδιαγνωστικών αντιδραστηρίων (σε επίπεδο ιχνηθετών) για διαγνωστικές εφαρμογές. Επιπλέον κάνει χρήση μεγαλύτερων δόσεων ραδιοφαρμάκων για θεραπευτικούς σκοπούς.

Οι εξετάσεις της πυρηνικής Ιατρικής είναι είτε σπινθηρογραφήματα, είτε εξετάσεις στο αίμα. Τα σπινθηρογραφήματα είναι ασφαλή και ανώδυνα και για να γίνουν χορηγείται ένα ραδιοφάρμακο, με ενδοφλέβια ένεση, κατάποση ή εισπνοή. Χρησιμοποιούνται διαφορετικά ραδιοφάρμακα για τη μελέτη διαφορετικών οργάνων ή και διαφόρων παθήσεων του αυτού οργάνου.

Η ποσότητα του ραδιοφαρμάκου που χρησιμοποιείται επιλέγεται, ώστε να επιτευχθεί η μικρότερη έκθεση του ασθενούς στην ακτινοβολία, και να γίνει με αποτελεσματικότητα και ακρίβια η εξέταση. Για την λήψη του σπινθηρογραφήματος χρησιμοποιείτε
η γ-camera συνδεδεμένη με κατάλληλο ηλεκτρονικό υπολογιστή ώστε τα δεδομένα που λαμβάνονται να επεξεργάζονται για την λήψη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων. Γενικά οι εξετάσεις της Πυρηνικής Ιατρικής δεν συνιστώνται σε εγκύους, διότι τα έμβρυα έχουν μεγαλύτερη ακτινοευαισθησία από ότι τα παιδιά και οι ενήλικες.

spinthirograph
Εικ.1: Δυναμικό σπινθηρογράφημα νεφρών


Εκτελούμενα Σπινθηρογραφήματα

  • Σπινθηρογράφημα οστών απλό και 3 φάσεων
  • Σπινθηρογράφημα θυρεοειδούς
  • Σπινθηρογράφημα νεφρών (στατικό)
  • Δυναμική μελέτη νεφρών (Νεφρόγραμμα)
  • Σπινθηρογράφημα αιματώσεως πνευμόνων
  • Τομοσπινθηρογράφημα Μυοκαρδίου σε κόπωση & σε ηρεμία 
    (και με επαναχορήγηση εάν χρειάζεται)

Σημείωση : H πυρηνική Ιατρική προς το παρόν εφαρμόζεται μόνον στο διαγνωστικό κέντρου στην Λ. Αλεξάνδρας