Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ, με μακροχρόνια εμπειρία στη διενέργεια προληπτικών και διαγνωστικών εξετάσεων του κυκλοφορικού συστήματος και στηριζόμενη σε άριστο και άρτια καταρτισμένο ιατρικό προσωπικό, έχει εξοπλισθεί με μηχανήματα υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας για όλες τις αναίμακτες καρδιολογικές εξετάσεις.
Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος είναι σήμερα επιβεβλημένος, ιδίως σε άτομα που έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους.
Οι καρδιοπάθειες σήμερα αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά εάν διαγνωστούν έγκαιρα.

Η πλήρης καρδιολογική εκτίμηση συνίσταται σε:

  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα με πλήρες ιατρικό ιστορικό
  • Holter ρυθμού με το τελευταίο τύπου μηχάνημα Spacelabs, για 24ωρη καταγραφή του ηλεκτροκαρδιογραφήματος προς διερεύνηση αρρυθμιολογικών προβλημάτων και μελέτη της στεφανιαίας νόσου
  • Holter 24ωρης καταγραφής της αρτηριακής πίεσης
  • Έγχρωμο Triplex καρδιάς για μελέτη βαλβιδοπαθειών, στεφανιαίας νόσου και συγγενών καρδιοπαθειών
  • Δοκιμασία κόπωσης για μελέτη της στεφανιαίας νόσου και αρρυθμιών
  • Σπινθηρογραφικός (γ camera) έλεγχος του μυοκαρδίου για πληρέστερη μελέτη της αιμάτωσης των καρδιακών τοιχωμάτων και της καρδιακής λειτουργίας.