ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Oι σύγχρονες οδηγίες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας εστιάζονται στον προληπτικό έλεγχο. Η διασφάλιση της υγείας εξαρτάται από την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση πολλαπλών προβλημάτων που πηγάζουν κυρίως από τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ο προληπτικός έλεγχος είναι σήμερα αναγκαίος τόσο σε άτομα με επιβαρημένο κληρονομικό ή ατομικό ιστορικό, καθώς και στο γενικό πληθυσμό για την έγκαιρη διακρίβωση πιθανών παθολογικών καταστάσεων.

Στο κέντρο μας τα αποτελέσματα των εξετάσεων, που περιλαμβάνονται σε συγκεκριμένα προγράμματα προληπτικού ελέγχου, αξιολογούνται από επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων όπως παθολόγους, καρδιολόγους, οφθαλμίατρους, ωτορινολαρυγγολόγους κ.ά., ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή διάγνωση.