• Τμήματα & Υπηρεσίες Καρδιολογίας

  • Τμήματα & Υπηρεσίες Ακτινολογίας

  • Τμήματα & Υπηρεσίες Εμβρυομητρικής Ιατρικής

  • Τμήματα & Υπηρεσίες Πυρηνικής Ιατρικής

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

H “ΔΙΑΓΝΩΣΗ Υγείας” είναι όμιλος πρότυπων ιδιωτικών πολυιατρείων και δραστηριοποιείται στο χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Προήλθε από τη διάσπαση της “ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΕ”, η οποία υφίσταται στο χώρο της υγείας από το 1987.
Λειτουργούν ήδη τέσσερα πολυδύναμα πολυιατρεία στην Αθήνα (Λ. Αλεξάνδρας, Άνω Πατήσια, Πειραιάς & Γλυφάδα), τα οποία είναι πλήρως εξοπλισμένα με μηχανήματα προηγμένης τεχνολογίας και στελεχωμένα από επιστήμονες μεγάλης εμπειρίας και κύρους.
Στόχος μας είναι η έγκαιρη, έγκυρη και γρήγορη εξυπηρέτηση, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε συνδυασμό με την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων που  μας διακρίνει. Η «ΔΙΑΓΝΩΣΗ Υγείας» εφαρμόζει σε όλες τις υπηρεσίες σύστημα ποιοτικού ελέγχου κατά ISO  9001:2008.